פתרונות אסטרטגיה בישראל

TRIPLE PROFIT

בונה לכם אסטרטגיה ליצירת רווחים
כזו שתתאים למאפייני הארגון, המשק והחברה

תוכניות

CULTURE

אסטרטגיה עסקית חברתית כוללת הכשרה במפגשים ממוקדים + אירועים בפריסה רבעונית לעיצוב תרבות ארגונית, חיזוק הארגון, הפקת פרויקט, יישום משמעותי בשטח, בניית מסלול חברתי ותהליך הערכה

מספק מענה הוליסטי לעיצוב תרבות ארגונית ואחריות תאגידית 

עיצוב תרבות ארגונית

ביסוס ערכי הארגון

הגברת האמון, עבודת הצוות ושיתופי הפעולה

הגברת המסוגלות העצמית והעצמת עובדים

הנעת עובדים, פרואקטיביות ויצירתיות

פיתוח אישי וקבוצתי

חיזוק החיבור הבינאישי בארגון

פיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית

העמקת תהליכים ארגוניים

יצירת השפעה חברתית ארוכת טווח

חיזוק מוניטין ארגוני

יצירת שותפות חברתית בילטרלית

הגברת האטרקטיביות למשקיעים ושותפים

חשיפה לשווקים חדשים וחיזוק מוצרים

הכנת פרויקטים, תכניות עבודה ותמיכה

חוויה משמעותית ייחודית

העשרה, גיבוש והווי

פתרון אתגרים בארגון, צוותים ולקוחות

ENGAGEMENT

8 מפגשי הכשרה ממוקדת לעיצוב תרבות ארגונית, חיזוק הארגון, הפקת פרויקט ויישום משמעותי בשטח 

ממוקד תהליך עיצוב תרבות ארגונית

עיצוב תרבות ארגונית

ביסוס ערכי הארגון

הגברת האמון, עבודת הצוות ושיתופי הפעולה

הגברת המסוגלות העצמית והעצמת עובדים

הנעת עובדים, פרואקטיביות ויצירתיות

פיתוח אישי וקבוצתי

חיזוק החיבור הבינאישי בארגון

פיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית

העמקת תהליכים ארגוניים

-

חיזוק מוניטין ארגוני

-

-

-

-

-

העשרה, גיבוש והווי

פתרון אתגרים בארגון, צוותים ולקוחות

INVOLVEMENT

פריסת רבעונית של אירועים ייעודיים לחיזוק הארגון ובניית מסלול חברתי למימוש אחריות תאגידית 

מתאים לחיזוק הארגון ומימוש אחריות תאגידית

-

-

הגברת האמון, עבודת הצוות ושיתופי הפעולה

הגברת המסוגלות העצמית והעצמת עובדים

הנעת עובדים, פרואקטיביות ויצירתיות

פיתוח אישי וקבוצתי

-

-

-

יצירת השפעה חברתית ארוכת טווח

חיזוק מוניטין ארגוני

יצירת שותפות חברתית בילטרלית

הגברת האטרקטיביות למשקיעים ושותפים

-

-

-

העשרה, גיבוש והווי

-

תוצאות

רווח לארגון

ביסוס תרבות ארגונית חברתית

הגדלת שווקים וגיוס מוניטין

פתרון אתגרים פנימיים וחיצוניים

רווח לעובדים

חיזוק עבודת צוות וביסוס תקשורת מקדמת

פיתוח חשיבה יצירתית ומסוגלות עצמית

סולידריות, ערכיות, נאמנות

רווח לחברה

השפעה ארגונית חיובית ומשמעותית

חיזוק מערכות והשבחת שירותים ומענים

הגדלת נפח הפעילות של המגזר החברתי

+972(0)50-9219190

  • LinkedIn - White Circle