top of page
STRATEGY.png

אודות

 

לפעמים צריך אירוע משמעותי בשביל להבין את היכולות והגבולות שלך. אצלינו זה קרה כששלחו אותנו להקים מערכות של פיתוח כלכלי וחברתי במדינות עולם שלישי. המציאות במה שהיום כבר מוכר יותר כמדינות מתפתחות מאופיינת במינימום של משאבים ומקסימום של צורך. נדרש מאיתנו לפתח פרויקטים מקומיים לשיפור תנאי המחייה ואיכות החיים של הקהילות במרחב.

איך מייצרים יש מאין? ואיך מגייסים שיתוף פעולה מקומי?
צריך להתחיל במחקר עומק לבין את התרבות, הערכים וסגנון החיים. אחרי זה אפשר להתחיל לייצר פיילוטים ואבטיפוסים ביחד ולטובת קהל היעד. ואז שמצליחים לייצב פרויקט משמעותי, מרחיבים ומשכפלים אותו.
לאט לאט עם הרבה בקרה ותשומת לב, אפשר להתחיל לעצב את התוכנית הרחבה שעתידה לשים את המוטבים על דרך חדשה. דרך שהם שותפים בעיצוב שלה ובהמשך הדרך גם ינהלו אותה.

את הגישה הזאת אנחנו מביאים לתוך עולם החברות והארגונים. מתוך ניסיון בפיתוח ארגוני, עסקי וחברתי, ויכולת לעצב תהליכי עשייה עם משמעות ואופק. TRIPLE PROFIT הוקמה כיצירה חדשה ומקורית של פרויקטים בארץ ובאפריקה שנועדה להטיב עם הארגון, העובדים והחברה.

 

 

bottom of page